Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Füzitői Faluvédő Polgárőr Egyesület /FFPE/ zászlóbontása.

2016.07.15

Településünk polgárőr egyesületét 2016. április 28.-ai jogerős végzéssel jegyezte be a Tatabányai Törvényszék a civil szervezetek közé. A hatályos polgárőrségről szóló törvény szerint csak az a civil szervezet lehet polgárőr egyesület, aki tagjává válik a területileg illetékes megyei polgárőr szövetségnek és az Országos Polgárőr Szövetségnek, ez 2016. június 10.-én megtörtént. A polgárőr törvény fontos kitétele a területileg illetékes megyei rendőr-főkapitány és a polgárőr egyesület között kötendő együttműködési megállapodás. A megállapodás szövegezése megtörtént, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitány úr asztalán van, szabadságát követően aláírásra kerül.

FFPE fő feladatai az év hátralévő hónapjaira:

  1. A közrend és közbiztonság védelme.
  2. Rendszeres polgárőr szolgálat biztosítása Almásfüzitőn.
  3. A látható polgárőrséggel megelőzni, visszatartani a potenciális bűnelkövetőket.
  4. A komáromi Rendőrkapitánysággal jó együttműködési kapcsolat kialakítása.
  5. Elsősorban a településünk körzeti megbízottjával közös szolgálatok adása, így vagy rendőr és polgárőr szolgálat van, vagy két polgárőr biztosítja a közrend és közbiztonság jó színvonalát.
  6. Szeretnénk egy polgárőr autóra pályázni, mert a településünk széttagoltsága végett nagy szükségünk lenne a mobilitásra.

Rendszeresen közreműködni kívánunk a bűnmegelőzésben, a felderítő munkában, a házaló idegen személyek, az idegen rendszámú gépkocsik figyelésében. A körzeti megbízott és a polgárőrség együttműködését hatékonnyá kívánjuk tenni. Az egyesület a nap 24 órájában állandó ügyeletet szeretne fenntartani, (telefonos elérhetőség is) baj esetén hatáskörükben segítenénk az arra rászorulóknak, vagy szükség szerint értesítjük a jogilag illetékes állami hatóságot.

A településünk minden szervezete számíthat a polgárőrség segítségére. A polgárőrség együttműködni kíván az Önkormányzattal és intézményeivel, szolgálataival, Polgármesteri Hivatallal, a testület valamennyi tagjával, egyesületekkel, egyházakkal, klubokkal, de még a társasházak, családi rendezvények, így lakodalmak, temetések esetében is igényelhetik a polgárőr biztosítást, közreműködve a közlekedésben, a közbiztonság megőrzésében.

Rendezvények alkalmával (falunap, bálok, azaum rendezvények, egyházi rendezvények, ballagás, iskolai kirándulások, sport és kulturális programok, nyugdíjas rendezvények stb…) megerősített szolgálatot tervezünk szervezni. A rendezvények biztosítása mellett parkoló helyeken tárolt járművek őrzésére is kiemelt figyelmet fogunk fordítani. Elő kívánjuk segíteni a településen belüli balesetmentes a közlekedést, kiemelten figyeljük a parkoló autókat, a rendezvényeken résztvevők portáját, társasházakat az idegen behatolást megelőzése céljából.

Közbiztonság: Az óvodások és az iskolások balesetvédelme érdekében, tanévkezdéskor, de egyéb esetekben is az intézmények környéki fokozott polgárőr jelenléttel segítjük a szabályos közlekedést, rendet. Odafigyelünk az intézmények körül tartózkodó gyanús alakokra is. Két korosztály különös segítségét is tervezzük, így a nyugdíjas rendezvények biztosítását és azt követően pl. idős emberek biztonságos hazajutását, továbbá az ifjúsági és gyermek programok felügyeletét.

Katasztrófa- és vészhelyzet: Polgárőr egyesületünk mindig készen áll a környezet veszélyeztetettségének, károsításának, rongálásának elhárítására, megelőzésére. Odafigyelünk a kirándulókra a tűzvédelmi szabályok betartatására, az illegálisan szemetelőkre, illegális fürdőzőkre.

Programok: Rendszeres részt kívánunk venni a megyei szakmai továbbképzéseken. Be szeretnénk csatlakozni a községi falutakarításba is.

Havi rendszerességgel tartunk egyesületi gyűléseket. Ezeken értékeljük az elvégzett munkát és határozzuk meg a következő hónap szervezési feladatait. A munka mellett a közös egyesületi programokon való részvétellel, kikapcsolódásra, szórakozásra is hangsúlyt helyezünk, hogy jobban megismerjük egymást és családjainkat.

Együttműködés a lakossággal elsősorban a polgárőrség szolgálati tevékenysége során valósul meg. Megfigyeljük a gyermek és idősebb korosztály esti mozgását, a veszélyesebb területen lakók, ill. a hátrányosabb helyzetben élő szegényebb családok életvitelét. Sokat jelent a polgárőrség jelenléte nappal is, különösen az idősek és egyedül levők számára, mert félnek a váratlanul betoppanó idegen emberektől, akik különféle trükkökkel szemelik ki leendő betörési helyüket, áldozataikat. Fokozott figyelmet fordítunk lomtalanításkor a lakosság értékeinek védelmére, a behatolások elhárítására. A temetők rendszeres figyelésével különösen az idősebb korosztály nagyobb biztonsággal gondozhatja a szeretteik sírjait. A fiatalok nyári randalírozását is igyekszünk megelőzni, és figyelemmel kísérjük őket.

Meg szeretnénk ismertetni a lakossággal a Szomszédok Egymásért Mozgalmat is. El kívánjuk érni, hogy a „rossz fiúk”, rendbontók tartsanak a rendőri és polgárőri ellenőrzésektől Almásfüzitőn. A településünket jelző táblákra fel kívánnánk szereltetni egy „Településünkön polgárőrség működik!” feliratú táblát, az engedélyeztetési eljárást követően.

Sajnos forráshiányosak vagyunk. A Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség a 2016. év első félévi egyesületi támogatásokat már szétosztotta, amiből még az egyesületünk nem részesülhetett, mert a KEMPÖSZ tagságunk ez év közepétől datálódik. Helyi Önkormányzati rendelet szerint a két évnél több működési idővel rendelkező civil szervezetek támogathatóak, ami azt jelenti, hogy mi csak 2018. április 28.-a után fordulhatunk támogatásért az almásfüzitői Önkormányzathoz. A Füzitői Faluvédő Polgárőr Egyesület megalakítása jelentős anyagi ráfordításokat igényelt, pl ilyen tételek: ügyvédi díj, útiköltségek, telefondíjak és a sok utánjárás, nem beszélve az időráfordításról stb. Az eddigi költségek százezres nagyságrendűek. Nem várható el tagjainktól, hogy a szolgálatba lépésüket is saját maguk finanszírozzák, akkor, amikor a közt, az almásfüzitői emberek biztonságát óvják, védik. Még polgárőr ruhánk sincs. Kampányt indítottunk az interneten, felhívással éltünk a megyénk és az ország polgárőr egyesületek felé, hogy az elfekvő ruházati raktári készleteikből juttassanak nekünk, támogassanak bennünket. Annyi ruházati anyag összejött, hogy el tudunk indulni. Az egyesületünk az interneten, nyilvánosan köszönte meg az adományokat. A forrásokat igyekeznünk kell növelni pályázatok írásával, szponzori támogatásokkal. Mint köztudomású a polgárőröknek pénz nem jár a szolgálatukért, ez önként vállalt feladat. Munkájuk mellett, szabadidejüket áldozzák fel a helyi közösségükért. Mi, az egyesület tagjai úgy véljük, megéri áldozni a szabadidőnkből, mert a családjaink, a lakótársaink biztonságosabban élhetnek, élhetünk. Örülünk annak is, hogy tevőlegesen hozzájárulhatunk Almásfüzitő nyugodt mindennapjaihoz.

Jelenleg az egyesületet 16 fő alkotja, közülük 6 fő ifjú polgárőr. Létszámnövelés céljából folyamatos a tagtoborzás, igyekszünk elbeszélgetni a településünk lakóival, a fiatalokkal, elmondani, hogy otthonunk, községünk biztonsága érdekében közös a célunk, és összefogással, együttműködve még hatásosabban tevékenykedhetünk. Jelentősen csökkennének a szolgálati terhek, ha a létszámot megdupláznánk.

Terveink között szerepel a rendőrséggel való jó kapcsolat kialakítása, majd pedig fenntartása, erősítése, a lakossággal kialakult jó kapcsolat megőrzése, valamint a fiatalok meggyőzése munkánk fontosságáról, a taglétszám növelése, a Szomszédok Egymásért Mozgalom beindítása. Tisztelettel várjuk egyesületi tagnak mindazokat, akik tenni akarnak családjuk, a helyi emberek biztonságáért!

Köszönöm a figyelmet!

 

Sass László elnök

Füzitői Faluvédő Polgárőr Egyesület

2931 Almásfüzitő, Rákóczi u. 7.

WEB: http://www.almasfuzitoipolgarorseg.eoldal.hu

E-mail: polgarorsegaf@gmail.com

Mobil: +36 20 428 2457